Контакти


общ. Карлово
с. Соколица 
п. код: 4367 
ул. "1-ва" №17

GSM: +359 888 44 78 13
е-m@il: yaev@abv.bg


При потвърждаване на резервация, за да се счита за валидна, се изисква превеждане на капаро в размер на 50 % от сумата по банков път.


"ЯЕВ" ООД

UniCredit Bulbank
IBAN: BG 76 UNCR 70001517389393
SWIFT (BIC): UNCRBGSF

Моля на платежното нареждане пишете Вашето име и датата на резервацията.